Penerbitan


EKMC

Jabatan Alam Sekitar telah melancarkan satu medium penyampaian maklumat baru iaitu Enviro Knowledge Management Centre atau dikenali sebagai E-KMC. Ia berkonsepkan sumber maklumat secara maya atau `digital library’ yang mengandungi pelbagai bahan-bahan penerbitan Jabatan Alam Sekitar seperti Laporan Tahunan, Laporan Kualiti Alam Sekeliling, Garis Panduan, buku, modul, keratan akhbar, majalah, brosur, risalah dan lain-lain yang boleh diakses secara mudah menerusi laman web http://enviro.doe.gov.my/.

Dengan adanya penyediaan Enviro Knowledge Management Centre ini, adalah diharapkan masyarakat mendapat manfaat daripadanya dengan kemudahan untuk mengakses dan memperolehi bahan-bahan bacaan dan rujukan berkaitan alam sekitar.

EKMC1
EKMC2

 

EKMC3