Ikrar Rakan Alam Sekitar


Bahawa Kami Ahli Rakan Alam Sekitar

Membuat Ikrar di Sini

Akan Menjalankan

Tugas-Tugas Sukarelawan Ini

Dengan Sepenuh Hati

 

Ke Arah ini Kami Akan:-

 

Menjadi Mata dan Telinga

Kepada Agensi-Agensi Kerajaan Yang Bertanggungjawab

Dalam Membanteras Kegiatan-Kegiatan Yang Merosakkan

Atau Mencemarkan Alam Sekitar

 

Kami juga Akan Menjadi Penggerak Utama

Kepada Program-Program Serta Kempen-Kempen

Kesedaran Alam Sekitar di Kawasan Kami

Untuk Memberikan Kesedaran Alam Sekitar

Kepada Semua Lapisan Masyarakat,

Untuk Bertindak dan Mengambil Bahagian

Menjaga Alam Sekitar

Yang Kita Kongsi Bersama ini

 

Semoga Tuhan Memberkati Usaha Ini