Objektif Program Rakan Alam Sekitar


Objektif Program Rakan Alam Sekitar adalah seperti berikut:-

  1. Memberi kesedaran alam sekitar di setiap lapisan masyarakat
  2. Menanam rasa tanggungjawab di kalangan masyarakat untuk bertindak dan mengambil bahagian dalam menjaga alam sekitar yang dikongsi bersama
  3. Menyediakan saluran yang tepat bagi masyarakat membuat aduan atau pandangan mengenai alam sekitar kepada agensi-agensi kerajaan berkenaan