Pameran


Sebagai sebuah Jabatan yang bertanggungjawab dalam penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Jabatan Alam Sekitar juga menjalankan usaha ke arah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar kepada masyarakat agar alam sekitar sentiasa terpelihara dengan baik. Justeru, Jabatan Alam Sekitar telah mengambil inisiatif-inisiatif ini dengan melaksanakan program promosi dan kesedaran alam sekitar kepada orang awam. Antaranya adalah seperti mengadakan program pameran bagi menyampaikan maklumat semasa mengenai alam sekitar kepada orang awam. Turut diadakan dalam aktiviti pameran ini adalah seperti sesi bertemu dengan pelanggan, edaran bahan-bahan penerbitan Jabatan Alam Sekitar, aktiviti interaktif, pendaftaran keahlian Rakan Alam Sekitar dan lain-lain. Jabatan Alam Sekitar turut menyertai pameran anjuran Agensi Kerajaan, syarikat dan organisasi yang lain.

Rakan Alam Sekitar turut mempunyai Pameran Bergerak menerusi Unit Pameran Bas yang terlibat dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan dari semasa ke semasa.