Penjenamaan Semula Rakan Alam Sekitar


Pada tahun 2013 iaitu empat (4) tahun semenjak penubuhan Rakan Alam Sekitar (RAS) pada tahun 2009, Program RAS telah diberi nafas baru menerusi Penjenamaan Semula Rakan Alam Sekitar. Penjenamaan semula ini dilaksanakan bertujuan untuk memberi nafas baru kepada Program RAS bagi menyuntik semangat kepada ahli-ahli RAS yang bilangannya kian bertambah dari semasa ke semasa.

Lagu, Motto dan Logo RAS telah diberi satu pembaharuan ke atasnya menerusi Penjenamaan Semula ini. Logo RAS yang baru telah menggantikan Logo RAS sedia ada manakala Motto RAS baharu telah diberi iatu `Kami Mahu Gaya Hidup Lestari’ atau `We Want A Sustainable Lifestyle’.

penjenamaan1

penjenamaan2
Logo Rakan Alam Sekitar (Bermula Tahun 2009)
penjenamaan3
Logo Baru Rakan Alam Sekitar Menerusi Penjenamaan Semula Rakan Alam Sekitar