Rasional Logo dan Motto Rakan Alam Sekitar


Rasional Logo Rakan Alam Sekitar

  • Bumi melambangkan alam sekitar yang kita sayangi
  • Animasi manusia yang berwarna hijau melambangkan masyarakat yang menyokong usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar
  • Animasi manusia yang berwarna biru melambangkan masyarakat yang memimpin usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar
  • Daun melambangkan ekosistem yang kita lindungi
  • Moto Rakan Alam Sekitar (RAS) ialah “Kami Mahu Gaya Hidup Lestari” / “We Want A Sustainable Lifestyle

Rasional Motto Rakan Alam Sekitar

rasional_logo2

Motto Rakan Alam Sekitar iaitu “Kami Mahu Gaya Hidup Lestari” membawa pengertian seperti berikut:-

  • Masyarakat menanamkan rasa tanggungjawab dalam diri untuk mengamalkan gaya hidup lestari
  • Sebagai komitmen dari dalam diri setiap individu untuk menjaga alam sekitar
  • Transformasi bermula dari individu untuk memastikan alam sekitar yang sejahtera
  • Gaya hidup mempengaruhi kesan dan impak terhadap alam sekitar
  • Kemahuan diri sendiri membentuk peribadi yang murni terhadap alam sekitar

Video Logo dan Montaj Rakan Alam Sekitar

Tonton Video Montaj Logo Rakan Alam Sekitar di Pautan berikut:-http://bit.do/YouTubeLogoRakanAlamSekitar